• 8. 2019

  De resultaten doen ons denken aan de groeikracht en vitaliteit van de bomen van voor 1990.

           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 • 7. 2018
       
  Fraxinus excelsior
       
  Hydrangea spp Regeneratie na heath stress schade
 • 6. 2017
       
  Fagus
       
  Hedera helix
       
  Ash Dieback disease
       
  Juglans regia spp
       
  Malus spp
       
  Taxus baccata
       
  Taxus baccata regeneration
       
  Taxus baccata regeneration
       
  Buxus sempervirens
 • 5. 2016
       
         
  Buxus spp (cylindrocladium)
       
  Buxus
       
  Fraxinus excelsior
       
  Elaeagnus/olijfwilg
 • 4. 2015
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 • 3. 2014
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 • 2. 2013
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Door vitalisering (op verschillende vlakken) reageren behandelde bomen en hagen wel vlotter.
  Algemeen komt het erop neer dat onze bomen en ander groen in 2013
  • later reageren op de lente dan vroeger
  • moeilijker blad en bloem aanmaken
  • in dezelfde tuin dus later in blad/bloem komen (een maand !)
  • moeilijker reageren op snoeiwerkzaamheden
  • meer te maken krijgen met allerhande ziekten en plagen
  • gevoeliger geworden zijn aan hitte- en droogtestress
  • gevoeliger geworden zijn aan zogenoemde "gebreksziekten" (gebrek aan ijzer, mangaan, magnesium, ...)
  • het hoe langer hoe meer het plots kunnen laten afweten (of delen van de plant)
 • 1. 2012
       

  Beeldmateriaal van een Cryptomeria japonica tegen een bedrijfsloods voor en na de behandelingen. De plant groeit weer, is veel donkerder van kleur en heeft een veel betere tak- en naaldstand.


  Beeldmateriaal van Lonicera spp, Buxus sempervirens en Taxus baccata in diverse kwekerijen (Belgie) op het einde van het groeijaar van 2012. Deze planten kregen geregeld combinaties toegediend van mineralen en micro-organismen. De groei was zeer egaal en de aantastingen van schimmels en insekten waren zo miniem dat scheikundig ingrijpen overbodig was.


       
  Beeldmateriaal van druivenras Müller-Thurgau op dezelfde lokatie (omgeving Ieper, Belgie) in 2011
  (BEFORE): kleine vruchten en kleine trossen, ongelijke groei, weinig scheutvitaliteit,… Zelfs planten die afsterven of gevoelig zijn voor bladverkleuring/gebreksziekten.
  (AFTER) situatie in 2012 na aanbrengen vanaf het voorjaar van 2012  van het Effectieve Micro-organismenprincipe en mineralen zoals o.m. Bokashi, Vulkamin en Oenosan kalkmeststof: wijnstokken zijn veel vitaler, grotere trossen en grotere vruchten, egaler bladkleur, minder korstmossen op de plantvoet,… Planten doen het stukken beter dan vorig jaar en zijn minder ziektegevoelig, ondanks de kwakkelzomer en –najaar van 2012

       
  Salix spp in korteomloophout (omgeving Ieper/Wervik, Belgie) die teruggezet werd in januari van 2012, maar die tot begin juli geen echte doorgroei kende, niettegenstaande het voorjaar van 2012 nochtans niet droog was. Na verdere ontstoring op 3 juli is het gewas op eind augustus (na 2 maand) nog in volle groei met weinig aanwezigheid van schimmels of insekten. De kleur van de wilgen in augustus is ook stukken beter dan deze in juli, vergeleken met de kleur van de elzengroep vooraan rechts in beeld

       
  Evolutie van een zomerlinde (Vredesplein Diksmuide, België) rechts op het beeld, die in 2011 grote problemen vertoonde met luizen, dauwdrup, bladopdroging en bladval, massa’s korstmossen tot zelfs sporen van bloedingen op de stam.. Daarnaast: de situatie exact een jaar later: een veel betere habitus, betere bladmassa en bladkleur, geen insektenaantasting meer, geen bloedingsverschijnselen, enz. Zelfs de niet-behandelde boom ernaast is erop verbeterd (vooral ook door de invloed van het wegnemen/verminderen van elektromagnetische storingen in de omgeving)

           

         

  Andere resultaten van “voor” en “na” volgen nog van diverse plantensoorten en op diverse lokaties (Tilia, Buxus, Taxus, mais,….)