Wat is er mis met deze wilg vooraan in de groep langs de boord van een open waterput† in een weiland ? Zij groeit al een aantal jaar veel minder, hangt vol van Xantoria korstmossen en verloor vroegtijdig haar blad (beeld van 11 oktober 2016). Deze winter wordt deze struikengroep teruggezet en we zullen eens zien wat de situatie wordt van het terugschot van deze wilgengroep

 

Appelbomen zoals deze 8 jarige Pinova bomen zijn deels of volledig met kleine appeltjes bezet. Deze bomen staan ook in de dichte omgeving van een GSM mast. Deze “kleine appel” bezetting varieert ook naargelang het jaar en naargelang de boom. Deze kleine appelen rijpen ook slecht af en blijven zeer lang in de bomen hangen (beeld van 28 oktober 2016). Als dit verschijnsel geen virus aantasting is, moet het ons lukken om dit “klein appel”verschijnsel uit de wereld te helpen. Is dit een voorbeeld van de invloed van GSM masten waarvan de huidige stralingsinhoud een groot energetisch impact blijkt te hebben op de directe omgeving ?

 

Vele herfstverkleurders zoals de omstreden Amerikaanse eik tonen niet meer hun herfstverkleuringspracht van vroeger. Bladeren vergelen in de nazomer, worden nadien snel bruin - zonder de typisch prachtige rode verkleuring - en vallen dan plots af. (beeld van 4 november 2016)

 

Voorbeeld van Malus spp sierbomen op dezelfde lokatie groeiende en behandeld in 2013 met micro-organismen en mineralen (links op beeld) en niet behandeld (rechts). Het gaan om dezelfde boomsoort en variŽteit. De verschillen zijn merkbaar in bladkleur, groeikracht, takstand, vruchtzetting en vruchtkleur. De micro-organismen en mineralen werden toegediend via bodem (strooien en inwerken in voorjaar) en via blad (enkele bespuitingen tijdens het groeiseizoen 2013)

 

Afgestorven bomen en zware aantastingen van Essenziekte (Chalara fraxinea) op een recent geplante partij van zo’n 1600 Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glory’ als weg- en landschapsboom in De Belgische Moeren. Deze bomen waren niet besmet met deze ziekte bij de aanplanting in de winters van 2011 en 2012. Moet er niet dringend gezocht worden naar de juiste oorzaken van de uitbreiding van deze ziekte in plaats van te overwegen om essen te weren bij aanplant van bos en park ?

 

Nog een voorbeeld van dalende immuniteit en stijgende ziektedruk bij straatbomen : door het voorkomen van zware aantastingen van wilgehoutrups (Cossus cossus) op dit jonge populierbestand (ong 10 jaar geplant) werden de populieren langs deze weg allemaal omgezaagd en verwijderd (beeld van januari 2014). Een aantal aangetaste exemplaren waren al afgestorven of afgebroken naar aanleiding van een of andere storm of onweersbui. De eiken (als eindtoestand) van deze wegaanplant blijven over. Het was wel de bedoeling om deze populieren nog een tiental jaar te laten staan in functie van houtproduktie en wegafzoming. Populieren als straatboom zijn zowiezo wel gevoeliger aan Wilgehoutrupsaantasting.

 

Beelden van de boomvoetdoorsneden van nog jonge populieren na afzagen en verwijderen. Zeer duidelijk zijn de boorgaten van de wilgehoutrups (Cossus cossus) die bomen zoals wilgen en populieren instabiel kunnen maken bij zware aantastingen..

 

Het heeft weinig zin om dergelijke buxusgroepen te behandelen met scheikundige middelen tegen schimmelziektes. Er zit geen vitaliteit meer in de plant en scheikundige behandelingen maken de plant nog zwakker dan ze al is. Ingrijpen met micro-organismen en mineralen doet de plant terug herstarten en terug zijn vitaliteit opbouwen. (in de Resultaten - voor en na, ga je de verdere positieve evolutie zien van deze Buxusgroep).

 

Veel blauwe en ook witte regens bloeien de laatste jaren zeer zwak. Ze komen ook moeilijk in blad en dragen vaak en overmatig zaaddozen in de zomer, wat vroeger een zeldzaamheid was. Deze plantensoorten zijn ook gevoelig geworden aan taksterfte.

Andere boomsoorten die zeer moeilijk hun bladeren aanmaken in het voorjaar van 2013 zijn Catalpa's, Parrotia, Notelaars (Juglans), Moerbeiboom (Morus spp),….Ook sommige populieren en zelfs heel wat platanen hebben het lastig om tot volle bladmassa te komen. Komt dit alles door die gure, lange winter ?

 

Veel essenbomen maken direct hun zaden aan na de bloei (=begin mei) en laten die volgroeien nog voor dat ze in vol blad komen Boomkwekers hebben er zelf het raden naar hoe dit komt. We zijn half juni 2013 en veel essenbomen hebben nu nog geen volle bladstand. De essenziekte (Chalara fraxinea) grijpt om zich heen en toont overal in West-Europa veel essenbomen met magere kruinen en ingestorven twijgeinden. Boseigenaars en landschapsbeheerders maken zich terecht grote zorgen !

 

Hoe komt het dat vele groenblijvende planten (Buxus, Taxus, Sarcococca,….) er zoals deze Lonicera spp er zo geel bij staan ? Dat is mogelijks door een voedingsgebrek (Mangaan, Magnesium,…?), en dit kan juist zijn, maar veel geelbonte toepassingen hebben ook te maken met verstoringen vanuit het aardmagnetisch veld. Deze “gele” planttoestanden zagen we in 2012 ook hoe langer hoe meer in boomkwekerijgewassen (vollegrond), waar de groei minder dan ook minder was dan andere jaren. Ook landbouwgewassen deelden in 2012 meer deze gele kleur (mais, vlas, bieten, tabak,….) en dit was niet altijd te wijten aan structuur of overtollig hemelwater op bepaalde ogenblikken.

 

Hoe komt het dat zoveel straat- en wegbeplanting er zo triestig bij staat? Deze coniferenaanplanting van een 10-15 jaar oud heeft inderdaad last van schimmels en insektenaantastingen. Maar is ons leefmilieu zodanig veranderd en belast dat eigenlijk heel veel voorzichtig aan het afsterven is? Deze wegbeplanting heeft wel meer te verdragen dan strooizouten, windvlagen en uitlaatgassen van voorbijrazend verkeer…

 

nest

Opbrengstresultaat van 1 groeiseizoen op dit voorjaar afgemaaid en verhakseld korte-omloophout van wilg op een bedrijf dat zijn serres verwarmt met de gedroogde massa snippers (referentie bloemisterij Dirk Talpe in Wervik). Deze site werd verlost van een aantal elektromagnetische disfuncties en kende sindsdien een evenwichtige continue groei zonder aantastingen van luizen of (roest)schimmels op dit gewas en op alle andere gewassen op de kwekerij.

Beeld van hetzelfde wilgenbestand zo'n 2 maanden ervoor (beeld op 7 juli 2012 genomen), maar dan onder invloed van elektromagnetische stoorvelden uit de omgeving die de hergroei blokkeerden en dus ook op 7 juli werden geneutraliseerd, met blijkbaar een fikse doorgroei tot gevolg. Deze wilgen werden NIET bemest na 7 juli of NIET bespoten met een of ander fytofarmaceutische produkt en/of bladmeststof

 

HOE KUN JE BOMEN EN ANDERE PLANTEN VITALITEIT TERUGGEVEN?

Welkom op deze site die de samenhang wil uitleggen en uitdragen tussen natuurlijke middelen en menselijke techniek om groen en bomen weer zin in het Aardse leven te doen krijgen. Bijna alle houtige gewassen zoals (fruit)bomen en bossen rondom ons zijn zo onderhevig aan “storingen” dat zij ieder jaar minder vitaal starten en nog minder vitaal de herfst ingaan. Daardoor worden zij ook gevoeliger aan diverse ziekten en plagen (Verticillium of verwelkingsziekte, diverse witziektes, schorskevers, moeilijke schimmelziekten zoals Cylindrocladium, trage bladvorming in het voorjaar, enz).

Ook lijkt het ons dat landbouwgewassen ook meer en meer last ondervinden van “storingen” (vanuit elektromagnetische hoek) en in combinatie met klimatologische onregelmatigheden (grote droogtes en lange periodes van regen en weinig zonlicht), kan dit uitkomen op produktieverlies tot zelfs misoogsten.

Om deze site te begrijpen heb je wel een open geest nodig en wat achtergrondkennis van groen en bomen.

De omschrijving van (natuurlijke) plantenextracten mag niet meer gebruikt worden voor het vitaliseren van bomen (en andere plantaardige gewassen) sinds de uitwerking van de Codex Alimentarius van midden 2011.

EMBO

E staat voor Energie, Enti en EM-A, Elektromagnetisme, …
M voor Magnetisme (frequenties, elektromagnetisme, …) en Microferm
B voor bossen, bomen, bokashi
O voor Oenosan “kalkmeststof” en Ompolen/ontstoren

Ons aanbod: