Lezingen voor verenigingen allerhande over deze andere manier van denken en handelen om planten te helpen, kunnen aangevraagd of voorgesteld worden per mail naar info@gezondebomen.eu

Volgende onderwerpen kunnen voorgebracht worden in vergaderingen:

Volgende lezingen of aanwezigheden in 2017


Lezingen voor verenigingen allerhande over deze andere manier van denken en handelen om planten te helpen, kunnen aangevraagd of voorgesteld worden per mail. Die lezingen kunnen ook in het Frans gebracht worden.

Je leert niet enkel de achtergronden waarom planten/bomen het minder doen dan vroeger; je leert ook hoe je de planten/bomen kunt helpen & terzelfdertijd ook je eigen leefomgeving te verbeteren.